Category: Giày, ủng

Giày, ủng

0

MEGASAFE 901SP

Giày cao cổ MEGASAFE 901SP : loại có thun co dãn bên hông 6″, mũi và đế có lót thép bảo vệ. + Da thật 100% + Đế bằng cao su Nitrile, có lót...

0

MEGASAFE 900SP

Giày bảo hộ cao cổ MEGASAFE 900SP : loại buộc dây 5″, mũi và đế có lót thép bảo vệ. + Da thật 100% + Đế bằng cao su Nitrile, có lót thép bảo...