Category: Mặt nạ SCOTT

Mặt nạ SCOTT

0

RFF1000

  Mặt nạ phòng độc nguyên mặt PROTECTOR RFF1000 Loại mặt nạ nguyên mặt Vision 2 sử dụng trong các môi trường hóa chất độc hại được cấu tạo 100% Silicon với mặt nạ...

0

RFF4000

  Mặt nạ phòng độc nguyên mặt PROTECTOR RFF4000 Loại mặt nạ nguyên mặt Vision 2 sử dụng trong các môi trường hóa chất độc hại được cấu tạo 100% Silicon với mặt nạ...

0

RFF40-RFF60

  Mặt nạ phòng độc nguyên mặt PROTECTOR RFF40-RFF60 Mặt nạ phòng độc nguyên mặt được làm 100% Silicon/Neoprene với mặt nạ nhỏ bên trong, không gây kích ứng lên da Tiêu chuẩn: AS/NZS 1716...