SA-HAS/RG , SA-HTA/RG

SA-HTA-RG
Models Available : SA-HAS/RG , SA-HTA/RG
Features :

  • Provide maximum heat and molten splash protection for those in the metals industries.
  • The outer layer of aluminium adds radiant heat protection of up to 1600°C.

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *